o nas

Zakres działalności
firmy EKO SKOLAR

Firma EKO SKOLAR specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz z zakresu prawa ochrony środowiska.

Usługi na rzecz podmiotów gospodarczych obejmują doradztwo w zakresie odpadów niebezpiecznych, gospodarki odpadami, ochrony środowiska.

Organizujemy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Doradztwo prawne ADR

Doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy Europejskie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (przepis 1.8.3.3) oraz Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (art. 40-41)

Nasz Zespół

Email
Maria Nicopulos

Dyrektor Firmy

Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR, kolejowym RID, lotniczym IATA, specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG, starszy inspektor BHP, prezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, zastępca skarbnika w Stowarzyszeniu EASA (Europejskiego Stowarzyszenia DGSA), członek Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ESD ADR. Od 2016 roku członek grupy ekspertów w ramach Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Email
Hanna Kołczewska

Doradca DGSA

Dr inż. nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna, absolwentka Politechniki Poznańskiej, Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG. Od 8 lat w Eko Skolar.

Email
Mateusz Grabowski

Doradca DGSA

Z wykształcenia magister prawa, specjalizacja prawa cywilnego. Swoja ścieżkę zawodową rozpoczynał w Prokuraturze Generalnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych gdzie uzyskał świadectwa bezpieczeństwa. Obecnie Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz starszy inspektor BHP.

Kwalifikacje i Certyfikaty

Posiadamy niezbędne kwalifikacje do prowadzenia doradztwa z zakresu umowy ADR, regulaminu RID, przepisów IATA DGR, kodeksu IMDG oraz prawa ochrony środowiska.