o nas

Zakres działalności
firmy EKO SKOLAR

Firma EKO SKOLAR specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz z zakresu prawa ochrony środowiska.

Usługi na rzecz podmiotów gospodarczych obejmują doradztwo w zakresie odpadów niebezpiecznych, gospodarki odpadami, ochrony środowiska.

Organizujemy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Doradztwo prawne ADR

Doradztwo w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy Europejskie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (przepis 1.8.3.3) oraz Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (art. 40-41)

Nasz Zespół

Email
Maria Nicopulos

Dyrektor Firmy

Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR, kolejowym RID, lotniczym IATA, specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG, starszy inspektor BHP.

Prezes Stowarzyszenia EASA (Europejskiego Stowarzyszenia skupiającego krajowe Stowarzyszenia DGSA), Wiceprezes Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, członek Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją oraz Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ESD ADR.

Od 2016 roku członek grupy ekspertów w ramach Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych przy Ministerstwie Infrastruktury.

W 2019 roku uhonorowana odznaką resortową „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Email
Hanna Kołczewska

Doradca DGSA

Dr inż. nauk chemicznych w zakresie technologia chemiczna, absolwentka Politechniki Poznańskiej, Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, Specjalista w zakresie kodeksu morskiego IMDG. Od 10 lat w Eko Skolar.

Email
Mateusz Grabowski

Doradca DGSA

Z wykształcenia magister prawa, specjalizacja prawa cywilnego. Swoja ścieżkę zawodową rozpoczynał w Prokuraturze Generalnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych gdzie uzyskał świadectwa bezpieczeństwa. Obecnie Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz starszy inspektor BHP.

Email
Martyna Chacińska-Parys

Doradca DGSA

Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej wydziału Mechatroniki i Lotnictwa kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Technicznego, Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR oraz kolejowym RID, starszy inspektor BHP. Prywatnie bardzo szczęśliwa mama z zamiłowaniem do matematyki, śpiewania, podróżowania.

Kwalifikacje i Certyfikaty

Posiadamy niezbędne kwalifikacje do prowadzenia doradztwa z zakresu umowy ADR, regulaminu RID, przepisów IATA DGR, kodeksu IMDG oraz prawa ochrony środowiska.