maxresdefault

Doradztwo IMDG - Transport Morski

Polskie prawo jak również kodeks morski (IMDG) nie wymagają od przedsiębiorców posiadania doradcy w zakresie przewozu morskiego towarów niebezpiecznych. Przepisy IMDG rozdział 1.3 wymagają jednak odpowiednich szkoleń personelu wykonującego czynności związane z transportem morskim. Obligatoryjne jest przestrzeganie przepisów i wymagań w zakresie transportu towarów niebezpiecznych drogą morską opisanych w IMDG.

 

Oferujemy:

  • kompleksowe doradztwo w zakresie wymagań Kodeksu IMDG
  • przygotowywanie dokumentacji transportowej
  • szkolenia personelu.
hong-kong