Profesjonalne doradztwo DGSA

consulting

Doradztwo ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA - Dangerous Goods Safety Adviser). Przepisy zrestrukturyzowanej umowy europejskiej ADR dotyczą każdego przedsiębiorstwa, którego działalność obejmuje: przewóz, załadunek, rozładunek, pakowanie towarów niebezpiecznych.

wymagania A D R

800px-Italian_legal_hardback_books_open
• klasyfikacja towarów niebezpiecznych
• obowiązki uczestników przewozu
• dokument przewozowy
• wyłączenia z przepisów ADR
• wyposażenie pojazdu
• instrukcje pisemne
• nalepki ADR
 

Doradztwo IATA DGR

Oferujemy doradztwo w zakresie bezpiecznego przewozu lotniczego towarów niebezpiecznych.

Współpraca

Zapraszamy!
Działamy na rynku krajowym i odległość nie ma dla nas znaczenia. Naszymi klientami są zarówno nieduże firmy jak i wielkie korporacje. Obsługa tak zróżnicowanych i wymagających klientów jest możliwa dzięki elastyczności i mobilności naszych Doradców.

  • Firmy, które nam zaufały: Lista

Nasi Klienci

Firma EKO SKOLAR współpracuje z cenionymi instytucjami naukowymi oraz z firmami branżowymi.


Tu znajduje się pełna lista naszych klientów